Nyheter

Sakspapirer årsmøte 2017

Klæbu Golfklubb

Saksliste – årsmøte 2017

Tid: Torsdag 16.02.2017, kl. 18.30

Sted:  Klubbhuset i Klæbu

Sak 1   Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2   Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll.

Sak 3   Godkjenning av årsberetninger

Sak 4   Godkjenning av regnskap for 2016

Sak 5   Medlemskontingenter 2017
            Forslag øremerking av midler til juniorene.

Sak 6   Budsjett 2017

Sak 7   Valg

Klæbu 10.02.2017

Klæbu Golfklubb

Styret

Sak 3 Godkjenning av årsberetninger

Sak 3.1 Årsberetning Klæbu Golfklubb 2016                 

Innledning/Generelt

2016 har vært et roligere år for klubben på baneutviklingssiden, men vi fikk oppgradert vår treningsgreen.
Bane-selskapet har som vanlig vært aktiv, og vi hadde 2 ansatt som hadde daglig ansvar for banes vedlikehold.

Mange har som vi etter hvert er blitt vant til, lagt ned mange dugnadstimer på banen. Klubben takker dere alle sammen for innsatsen.

Styret har fulgt opp klubbens faste forpliktelser gjennom året, og det har vært avholdt 4 styremøter.

Sportslig/trening/turneringer

Junior-tour ble arrangert i 2016 også.
Junior-tour`en er introduksjonsnivået for barn/ungdom, og klubben vår hadde ansvaret for et meget vellykket arrangement i år også,  selv om det ble av det litt bløte slaget.

Viser forøvrig til årsmelding fra juniorgruppen på årsmøtet.

Tilbudet om torsdagstreninger for nybegynnere og våre medlemmer ble opprettholdt gjennom hele sesongen.

Senior gruppen har som vanlig brukt mandagsformiddagene til sine trenings/ konkurransedager.

Vi stilte også i år opp i lag-NM, og laget kunne rapportere om mye bra spill, men tøff motstand.

Klubben skal selvfølgelig stille lag i 2017 også.

Klubbmesterskapet ble en flott turnering og mye bra spill, våret vår også på vår side denne gangen.

Årets klubbmestre og klassevinnere i klubbemesterskapet 2015

 
Klubbmester damer Pia Bjordal.
Klubbmester Herrer Marius Bye Karlsen
Klasse junior herrer Vetle Sæther
Klasse junior damer Ane Ilea Branem
Klasse herrer Marius Bye Karlsen
Klasse damer Pia Bjordal.
Klasse senior herrer Johnny Nordseth
Klasse senior damer Anne Behrens

Det har ikke vært noen endringer i trener staben i 2016.

Klæbu Golfklubb takker Eva Angvik-Kristiansen for innsatsen som vår Pro gjennom flere år, og ønsker henne lykke til videre.

Hans Christian Bolstad har representert Klæbu GK som vår dommer i Trøndelag.

Administrativt og Representasjon

Klubben legger ut all informasjon på hjemmesiden (www.klabugolf.no) og Facebook.

Vi er fornøyd med at så  mange er innom sidene våre, bare fortsett med det.

Når det gjelder medlemsutvikling vises det til regnskapet.

Klubben sendte 2 representanter til årets Golfforum, dette ble et flott og interessant treffpunkt for golfklubbene rundt omkring i Norge. 

Lisa Solum har hatt rollen som klubbsekretær i 2016.

Klubben takker Lisa for årene hun har bidratt da hun nå ønsker å fratre sine oppgaver, vi ønsker henne lykke til videre.

For sesongen 2017, vil klubbsekretærens rolle bli utført av det påtroppende styret.

 

Styrets Sammensetning:

Styrets sammensetning i 2016 har vært:

Leder: Johnny Olsvik
Nestleder: Trond Lindahl
Kasserer: Marit Hallaren
Styremedlem: Pål Sture Nilsen
Styremedlem: Gisle Stølen
Styremedlem: Anne Behrens

Regnskap/resultat

Vil bli fremlagt på årsmøtet.

 Sak 3.2 Årsmelding fra Seniorgruppa 2016.

Stabilitet må vel være en betegnelse som passer meget godt på vår gruppe,

i 2016 har 24 seniorgolfere vært innom våre mandagsturneringer .

Samme antall som i 2015.

2016 sesongen startet som vanlig på Trondheim Golfsenter i uke 46 med å spille

på Barton Creek. (som var starten på Seniortour 2015 / 2016 , 20 uker, avsluttes uke 15)

Av resultater fra touren nevnes, at både Geir og Ragnar og Ivar ble ukevinnere

Nb ca 100 deltakere.

Banesesongen startet 9. mai og avsluttet 26. september. Totalt 17 mandager,

fordelt på : Vårens spiller 3 runder, Eclectic 6 runder, høstens spiller 3 runder,

seniormesterskapet 1 runde, 1 runde 3 køllers, 1 runde stableford, 2 runder lagkonkurranse.

Resultater 2016:

Våren spiller : Ivar

Eclectic : kl 1.:Ragnar, kl.: 2 Leif

Høstens spiller : Pål

Seniormester damer: Marit

« herrer : Ragnar

Litt statistikk : 221 runder ( 230 runder i 2015) 1989 hull, ca 11900 slag

gjennomsnitt antall deltager pr. Mandag: 13 personer.

Sosial avd.: Igjen stor takk til Marit , Priscilla og Laura for hjemmebakte

kaker og utmerket servering hver mandag

17 deltaker på julebord / premieutdeling.

Takk: Takk til banemannskapet for godt arbeide.

Takk til alle seniorer som aktiv bidrar til det gode miljøet i gruppa.

Takk til Klæbu Sparebank for greenfee billetter på Byneset.

Og som vanlig avslutter vi golfåret med simulatorgolf på Lade, tourstart uke 44.

For seniorgruppa så har starten på simulatorsesongen vært meget positiv, Ragnar

ble ukevinner i uke 45, Ivar i uke 49, ( her ble det klæbygger på 2.3.5. og 6 plass.)

Undertegnede vil benytte anledningen til å takke for seg som leder av seniorgruppa

og vil fra 2017 kun bli en aktiv golfer med store ambisjoner.

Klæbu, 5 . februar 2017

ivar g

 

Sak 3.3 Årsmelding 2016 Turneringskomitee

Blir lagt fram på årsmøtet.

Sak 3.4 Årsmelding 2016 junioravdelingen

På juniorsiden i Klæbu har vi i løpet av 2015-2016 gjennomgått ett «generasjonsskifte». De mest erfarne spillerne i gruppa er i dag 13 år gamle.

Aktiviteter & Pro

De som regelmessig har vært på trening i 2016 har vært i aldersgruppen 8-15 år. Det er registrert 14 spillere på en trening, men som oftest har antallet vært 6 barn på trening 1-2 ganger i uken. Det er gjennomført 1 trening pr uke innendørs før påsken 2016 og 1 trening pr uke igjennom utesesongen. Eva Angvik Kristansen har gjennomført treningene, med bistand fra juniorutvalget der det har vært nødvendig. Klæbu GK avtale med Eva ble avsluttet ved utløpet av kalenderåret 2016 og nytt engasjement med Pro vil bli meddelt i 2017.

Turneringer Narvesen Tour

Alle regioner foruten Midt Norge har hatt en økning på juniorer sin deltagelse i konkurranser i 2016. Samlet sett har antall runder økt med 38%, en fantastisk vekst for de yngste spillerne i Norge. I Midt Norge har denne deltagelsen blitt redusert med 21,4%. Antall juniorspillere i Midt Norge er redusert med 24,6%. Klæbu har i 2016 igjen arrangert Narvesen Tour i regionen. Uheldigvis ble denne turneringen i siste liten flyttet fra August til September pga uheldige planlegginger i regionen. Vi fikk ett forfedelig vær å arrangere under, men likevel møtte flere opp enn i 2015. God hjelp ble gitt fra foreldre og klubben. 6 spillere fra Klæbu deltok under eget arrangement. 3 spillere fra Klæbu GK har deltatt i regionens Narvesen Tour utenfor Klæbu. Medlemmene har deltatt i turneringene arrangert av Stiklestad, Trondheim, Stjørdal, Byneset, Klæbu og Surnadal. Vetle Kvam Sæther vant kl G13-15 hos Stjørdal Golfklubb. Martin Schei Nilsen vant kl G13-15 hos Surnadal Golfklubb.

Titleist Tour

Klæbu har ikke hatt deltakere på Titleist Tour, hverken regionalt eller nasjonalt i 2016.

Økonomi

Klubben har dekket alle startkontigenter for juniorspillere fra Klæbu på Narvesen Tour i 2016. Jr komiteen har i tillegg klart å skaffe NOK 10.000,- i sponsorstøtte i 2016. Dette skal benyttes til spillerbekledning.

Årsmelding Klæbu GK Jr Planer 2017

At Klæbu GK får tilgang på ny Pro. At juniorer får tilgang på en større mengde treningstid med Pro. At Klubben igjen arrangerer Narvesen Tour. Å beholde nåværende spillergruppe, samt å få flere barn til å begynne med golf. Midt Norge i sin helhet må jobbe for samme utvikling som skjer i resten av Golf-Norge. At Klubben klarer å øke konkurransedeltagelsen til Juniorer, også med potensiale for å kvalifisere spillere til Titleist Tour. Men først og fremst skal det være moro for barn å komme til Klæbu for å trene og spille golf, de er tross alt en viktig del av den fremtidige rekrutteringen for golfklubben. For Jr avd i Klæbu GK Pål Sture Nilsen & Ståle Sæther

Sak 4

Godkjenning av Regnskap

Blir lagt fram på årsmøte

Sak 5  Medlemskontingenter 2017

Blir lagt fram på årsmøtet.

Sak 6 Budsjett 2017

Blir lagt fram på årsmøte

Sak. 7 Valg

Blir lagt fram på årsmøte

   
       
       

Innkalling årsmøte Klæbu Golfklubb 2017

Innkalling årsmøte Klæbu Golfklubb

Til alle medlemmer i Klæbu Golfklubb.

Det vil bli avholdt årsmøte.

Torsdag 16.02.2017, kl. 18.30

Sted:  Klubbhuset Klæbu Golfklubb

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 05.02.2017.

Sakene kan sendes på e-mail til : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut på E-mail til alle medlemmer, samt legges ut på våre hjemmesider senest en uke før årsmøtet.

Mvh

Styret Klæbu Golfklubb.

rsmte

Førjulstilbud fra Under Armour

Hei folkens

Her har vi fått et kjempe førjulstilbud fra 
"Under Armour".
Hvorfor ikke gjøre alt klart på klesfronten for sesongen 2017.

"Til alle medlemmer i Klæbu Golfklubb m\ familie.

Vi inviterer til handledag hos Under Armour Norge på Lade I Trondheim. 
Vi tilbyr rabatter fra 50 %-til 70 % på alt innen golf, sport bekledning, samt sko og tilbehør.

Vi sees lørdag 12.11.16. Fra 11.00- 14.00.

Velkommen

Hilsen

Bård Ove Grong
Salgsansvarlig
Sport Brand AS
Haakon VII`s gt 13, 7041 Trondheim
Mobile: (47) 941 68 358

Avslutnings turnering 22.oktober

Vi Prøver igjen :-)

Klæbu Golfklubb inviterer til årets
"avslutningsturnering"


TURNERINGSREGLER 

Dette er en 4-manns lagturnerig hvor vi spiller 18 hull.
Alle slår ut 1 ball fra alle teesteder.
​Laget velger deretter 1 av ballene som de vil spille videre på, hvorpå 3 av lagets spillere spiller sine baller fra det valgte stedet.
(spilleren som slo ballen som ble valgt skal ikke slå herfra)

​Alle 4 skal putte på greenen.

Alle spillere skal ha minst 3 tellende utslag fra teested.

Det vil bli foretatt Shotgun start med utslag kl.12.00

Startavgift = 150.- per spiller.

Etter turneringen vil det bli en "fest" i klubbhuset med servering av Pizza etc. Husk ta med egen drikke.

Vi snakkes på banen.

Meld meg på ! 

Høstdugnad 2016

Høstdugnad Lørdag 15. Oktober kl: 09.00 - 14.00

Da har kulda begynt å nærme seg våre breddegrader, og klubben trenger litt hjelp av dere medlemmer.

Jobben vil bestå i å klargjøre range og alt teknisk utstyr.

Klubben har alt av utstyr som trengs for å gjøre jobben, så bare møt opp så tar vi det siste taket sammen før vinteren.

Snakkes på banen.

Mvh

Klæbu Golfklubb

dugnad

Hva skjer for tiden

En liten stund siden siste info nå, så har samlet sammen godsakene her.
Først vil vi gratulere Anne Behrens med "hole in one" på Bynesets hull 7, bra spilt det Anne.

Så var det Ingerid og Pia som hadde kvalifisert seg til Nordea Pairs finalen. Det ble ikke seier, men de kom på en hederlig 34 plass av 57 lag. De gikk på sitt par som er bra det.

Ellers vil vi gratulere Martin Ulseth med seier faktisk i Norgescup finalen i dag. Han slo nestemann med 3 slag. Den turneringen er kun for de beste, så da vet vi jo hvor landet ligger hen. Blir kjempespennende å følge Martin videre.

 annne
nordea pairs ingerid
martin

Damegolf turnering Klæbu Golfklubb

Da vil Klæbu Golfklubb takke alle damene som stilte opp på turneringen vår i dag. Det var god stemning tross litt regn og utfordrende bane, og vi håper dere alle hadde noen fine timer på banen vår. Dere er alle hjertelig velkommen igjen.
Til slutt en ekstra gratulasjon til Ingerid som vant i dag.

Narvesen Tour 2016 for juniorer

Nettopp avviklet NGF`s Narvesen Tour 2016 for juniorer. Det ble litt regn i dag, men det stoppet ikke den tøffe gjengen her. De aller yngste fikk pølser og brus etter sin runde, og jammen ble det ikke medaljer på hele gjengen. De eldste utøverne fikk tøffe forhold i dag, men de løste oppgaven forbilledlig. Ellers vil vi takke alle foreldre som fulgte opp sine, og håper dere hadde en trivelig dag også. Vi gratulerer alle vinnerne, samt takker banemannskap og frivillige for uunværlig innsats. Vil også takke NGF og Narvesen for av vi fikk være en del av dette artige og viktige arrangementet. Vi snakkes igjen banen.

IMG 3224

Hva skjer uke,35 Klæbu Golfklubb

UKE 35
Mandag 29.aug   Seniorgolf 10.30-12.30        
Tirsdag 30.aug   Et slag for helsa turnering 18.00-18.50        
Onsdag 31.aug              
Torsdag 01.sep   Juniortrening 17.00-18.00        
Torsdag 01.sep   Torsdagsgolfen 18.00-19.30   Holdes av 3 flighter 19.00-19.20  
Fredag 02.sep         Veien til golf kurs 2 17.00-21.00  
Lørdag 03.sep         Veien til golf kurs 2 10.00-16.00  
Søndag 04.sep         Veien til golf kurs 2 10.00-16.00  

Klubbmesterskapet 2016

Da kan vi gratulere Pia Bjordal og Marius Bye Karlsen som klubbmestere 2016.
Marius satte banerekord på 66 slag.
Takker også de ansvarlige for flott avvikling av turneringen,

Her finner dere øvrige resultater.

http://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?language=1044#/competition/551400/results/639560

Junior turneringen 3 september 2016

Narvesen Tour

Narvesen Tour (Junior) tour har blitt flyttet til ny dato; lørdag 3 september.

Narvesen tour (Junior Tour) er det første turneringstrinnet for juniorer og klubben oppfordrer alle lokale spillere i aldersgruppen under 20 år - uansett hcp og erfaring - å bli med.  Og så ønsker vi selvsagt familier og venner velkommen samt håper på fint vær !

 

hilsen Junior gruppen, støtteapparatet, turneringsledere, frivillige og dommer'n

Stian klargjør banen til klubbmesterskapet.

Vår mann på banen Stian holder for tiden på å klargjør banen til klubbmesterskapet i helga.
Stian er vår garantist i det daglige på at banen blir tatt godt vare på, og han lover at banen vil være i topp stand til helgen.
Husk nå endelig å melde dere på, også snakkes vi på banen.

 

Hva skjer uke 34

Mandag 22.aug Seniorgolf 10.30-12.30

Torsdag 25.aug Juniortrening 17.00-18.00

Lørdag 27.aug Klubbmesterskapet 11.00-16.00

Søndag 28.aug Klubbmesterskapet 10.00-16.00

golfballbilde

Klubbmesterskapet 27-28 August

Hei, det er snart tid for klubbmesterskapet!

Alle medlemmer i Klæbu GK er hjertelig velkommen til å delta. Det har vært en god tradisjon at spillere med alle hcp deltar på klubbmesterskapet og setter en flott ramme på helgen. Så ikke nøl!

Arrangement starter lørdag 27 August kl 11 med løpende start. Det er 6 klasser, Herrer og Damer (20-49 år) , Herrer Sr og Damer Sr (50år+) samt Herrer jr og Damer jr (13-19 år)

Starten søndag går fra kl 10 etter lederballprinsippet.

Vi håper å se så mange av dere som mulig. Og det er også flott om familie eller venner vil komme og se på! Det blir også enkel matservering avhengig av vær og føre.

Påmelding som vanlig i Golfbox. Gå inn via websiden her eller www.golfbox.no. Hvis du trenger hjelp til påmelding eller får feil på PC golfbox (det er meldt at noen web-browsere kan være inkompatible med golfbox), ta kontakt med turneringsleder (99460751) eller til vakta. Husk at det er mulig å melde seg på også via betalingsterminalen i sekskanthuset!

Deltakeravgiften er 150,- og betales kontant ved oppmøte.

 

Håper å se mange blide medlemmer på Klæbu denne helga!

Ny Puttegreen

Da kan vi informere om at den gammle puttergreenen nå blir byttet ut. Unisport som er leverandør har nå sendt 3 trivelige nederlendere som skal utføre jobben.
De vil også gå igjennom alle hullene på greenene våre, og ferdigstille dem.

Husk meld dere på 3 køllers turneringen på søndag

Ikke glem å meld dere på 3 køllersturneringen som er på søndagen.
Uhøytidlig og artig turnering som passer for alle.

http://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2}&language=1044&#/competition/587285/info

Tilbud til deg som vil bli golfspiller og medlem i Klæbu Golfklubb

Her er oversikt over Veien til Golf (nybegynner) kursene for høsten 2016: 

Kurs 1  22/8 + 24/8 + 29/8 + 31/8 (ukedagkurs)

Kurs 2   02-04.sept. (weekend kurs)

På ukedagskursene holder vi på fra kl.17.00 - 21.00 alle 4 kveldene.

Tidene for weekendkurs er som følger: Fredag fra kl. 17.00 - 20.00, lørdag og søndag fra kl.10.00 - 16.00

OBS! Disse tidene er veiledende og det kan forekomme små endringer. Kursdeltagerne vil få alle tider tilsendt sammen med resten av informasjonen når de melder seg på.

Tilbud til kursdeltakere som  ønsker medlemskap i Klæbu Golfklubb fra høsten 2016

Ikke Klæbygger 2016

Seniorer = 2900 kr for kursavgift, medlemskap og spillerett ut 2017

Junior = 1499 kr for kursavgift, medlemskap og spillerett ut 2017

Klæbygger 2016

Senior = 1100 kr for kursavgift, medlemskap og spillerett ut 2017

Junior = 800 kr for kursavgift, medlemskap og spillerett ut 2017

For de som kun ønsker kurset, er prisen kr. 1499,-

Spesialtilbud ut året 2016

For de som er medlemmer av en annen klubb, tilbyr vi nå å spille så mye de vil for

1000,- kr. ut sesongen 2016

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Mvh

Klæbu Golfklubb

golfballbilde

Endelig

Da har Garmin kommet med nye oppdateringer til de som har GPS klokker, og jammen har de fått med seg de nye hullene på banen vår, så ut å "spæll"

Tilbud fra Stiklestad Golfklubb

Hei Golfvenner

Stiklestad Golfklubb tilbyr alle medlemmer av Klæbu Golfklubb 1 gratis runde. 
Gjelder fra i dag 18.07.16 - 24.07.16.
Banene er knallfin for tiden, så her har vi fått et flott tilbud folkens.

850golf ball

Stemningsbilder fra banen akkurat nå.

20160706 214547