Styret

Styret og komiteer

Sesongen 2017

Styret i Klæbu består av følgende personer :

Leder  : Johnny Olsvik            

Nestleder : Trond Lindahl

Kasserer : Marit Hallaren

Styremedlem : Gisle Stølen

Styremedlem : Anne Behrens

Styremedlem : Pål Sture Nilsen

Klubben har følgende komitemedlemmer

Valgkomite :

Knut Ulseth                              

Finn Harald Bye                            

Revisorer :

Roger Pettersen                       

Ivar Gundersen                              

Hpc utvalg:

Finn Harald Bye                     

Hans Christian Bolstad                              

Juniorutvalget:

Ståle Sæther                  

Torgeir Meder                                

Pål Sture Nilsen

Turneringsutvalget

Finn Harald Bye  

Stein Ivar Elstad                                                   

Trond Lyse        

Lillian Skrødal Nervik                    

Victor Behrens                       

Ivar Solum                       

Wilhelm Kristiansen

 Hans Christian Bolstad (leder)

Seniorutvalget.

Pål Gjønnes

Leif Bartnes

Banekomite:

Knut Ulseth            

Ivar Solum                              

Finn Harald Bye