Sakspapirer og Protokoll årsmøte 2017

Klæbu Golfklubb

Saksliste – årsmøte 2017

Tid: Torsdag 16.02.2017, kl. 18.30

Sted:  Klubbhuset i Klæbu

Sak 1   Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2   Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll.

Sak 3   Godkjenning av årsberetninger

Sak 4   Godkjenning av regnskap for 2016

Sak 5   Medlemskontingenter 2017
            Forslag øremerking av midler til juniorene.

Sak 6   Budsjett 2017

Sak 7   Valg

Klæbu 10.02.2017

Klæbu Golfklubb

Styret

Sak 3 Godkjenning av årsberetninger

Sak 3.1 Årsberetning Klæbu Golfklubb 2016                 

Innledning/Generelt

2016 har vært et roligere år for klubben på baneutviklingssiden, men vi fikk oppgradert vår treningsgreen.
Bane-selskapet har som vanlig vært aktiv, og vi hadde 2 ansatt som hadde daglig ansvar for banes vedlikehold.

Mange har som vi etter hvert er blitt vant til, lagt ned mange dugnadstimer på banen. Klubben takker dere alle sammen for innsatsen.

Styret har fulgt opp klubbens faste forpliktelser gjennom året, og det har vært avholdt 4 styremøter.

Sportslig/trening/turneringer

Junior-tour ble arrangert i 2016 også.
Junior-tour`en er introduksjonsnivået for barn/ungdom, og klubben vår hadde ansvaret for et meget vellykket arrangement i år også,  selv om det ble av det litt bløte slaget.

Viser forøvrig til årsmelding fra juniorgruppen på årsmøtet.

Tilbudet om torsdagstreninger for nybegynnere og våre medlemmer ble opprettholdt gjennom hele sesongen.

Senior gruppen har som vanlig brukt mandagsformiddagene til sine trenings/ konkurransedager.

Vi stilte også i år opp i lag-NM, og laget kunne rapportere om mye bra spill, men tøff motstand.

Klubben skal selvfølgelig stille lag i 2017 også.

Klubbmesterskapet ble en flott turnering og mye bra spill, våret vår også på vår side denne gangen.

Årets klubbmestre og klassevinnere i klubbemesterskapet 2015

 
Klubbmester damer Pia Bjordal.
Klubbmester Herrer Marius Bye Karlsen
Klasse junior herrer Vetle Sæther
Klasse junior damer Ane Ilea Branem
Klasse herrer Marius Bye Karlsen
Klasse damer Pia Bjordal.
Klasse senior herrer Johnny Nordseth
Klasse senior damer Anne Behrens

Det har ikke vært noen endringer i trener staben i 2016.

Klæbu Golfklubb takker Eva Angvik-Kristiansen for innsatsen som vår Pro gjennom flere år, og ønsker henne lykke til videre.

Hans Christian Bolstad har representert Klæbu GK som vår dommer i Trøndelag.

Administrativt og Representasjon

Klubben legger ut all informasjon på hjemmesiden (www.klabugolf.no) og Facebook.

Vi er fornøyd med at så  mange er innom sidene våre, bare fortsett med det.

Når det gjelder medlemsutvikling vises det til regnskapet.

Klubben sendte 2 representanter til årets Golfforum, dette ble et flott og interessant treffpunkt for golfklubbene rundt omkring i Norge. 

Lisa Solum har hatt rollen som klubbsekretær i 2016.

Klubben takker Lisa for årene hun har bidratt da hun nå ønsker å fratre sine oppgaver, vi ønsker henne lykke til videre.

For sesongen 2017, vil klubbsekretærens rolle bli utført av det påtroppende styret.

 

Styrets Sammensetning:

Styrets sammensetning i 2016 har vært:

Leder: Johnny Olsvik
Nestleder: Trond Lindahl
Kasserer: Marit Hallaren
Styremedlem: Pål Sture Nilsen
Styremedlem: Gisle Stølen
Styremedlem: Anne Behrens

Regnskap/resultat

Vil bli fremlagt på årsmøtet.

 Sak 3.2 Årsmelding fra Seniorgruppa 2016.

Stabilitet må vel være en betegnelse som passer meget godt på vår gruppe,

i 2016 har 24 seniorgolfere vært innom våre mandagsturneringer .

Samme antall som i 2015.

2016 sesongen startet som vanlig på Trondheim Golfsenter i uke 46 med å spille

på Barton Creek. (som var starten på Seniortour 2015 / 2016 , 20 uker, avsluttes uke 15)

Av resultater fra touren nevnes, at både Geir og Ragnar og Ivar ble ukevinnere

Nb ca 100 deltakere.

Banesesongen startet 9. mai og avsluttet 26. september. Totalt 17 mandager,

fordelt på : Vårens spiller 3 runder, Eclectic 6 runder, høstens spiller 3 runder,

seniormesterskapet 1 runde, 1 runde 3 køllers, 1 runde stableford, 2 runder lagkonkurranse.

Resultater 2016:

Våren spiller : Ivar

Eclectic : kl 1.:Ragnar, kl.: 2 Leif

Høstens spiller : Pål

Seniormester damer: Marit

« herrer : Ragnar

Litt statistikk : 221 runder ( 230 runder i 2015) 1989 hull, ca 11900 slag

gjennomsnitt antall deltager pr. Mandag: 13 personer.

Sosial avd.: Igjen stor takk til Marit , Priscilla og Laura for hjemmebakte

kaker og utmerket servering hver mandag

17 deltaker på julebord / premieutdeling.

Takk: Takk til banemannskapet for godt arbeide.

Takk til alle seniorer som aktiv bidrar til det gode miljøet i gruppa.

Takk til Klæbu Sparebank for greenfee billetter på Byneset.

Og som vanlig avslutter vi golfåret med simulatorgolf på Lade, tourstart uke 44.

For seniorgruppa så har starten på simulatorsesongen vært meget positiv, Ragnar

ble ukevinner i uke 45, Ivar i uke 49, ( her ble det klæbygger på 2.3.5. og 6 plass.)

Undertegnede vil benytte anledningen til å takke for seg som leder av seniorgruppa

og vil fra 2017 kun bli en aktiv golfer med store ambisjoner.

Klæbu, 5 . februar 2017

ivar g

 

Sak 3.3 Årsmelding 2016 Turneringskomitee

Blir lagt fram på årsmøtet.

Sak 3.4 Årsmelding 2016 junioravdelingen

På juniorsiden i Klæbu har vi i løpet av 2015-2016 gjennomgått ett «generasjonsskifte». De mest erfarne spillerne i gruppa er i dag 13 år gamle.

Aktiviteter & Pro

De som regelmessig har vært på trening i 2016 har vært i aldersgruppen 8-15 år. Det er registrert 14 spillere på en trening, men som oftest har antallet vært 6 barn på trening 1-2 ganger i uken. Det er gjennomført 1 trening pr uke innendørs før påsken 2016 og 1 trening pr uke igjennom utesesongen. Eva Angvik Kristansen har gjennomført treningene, med bistand fra juniorutvalget der det har vært nødvendig. Klæbu GK avtale med Eva ble avsluttet ved utløpet av kalenderåret 2016 og nytt engasjement med Pro vil bli meddelt i 2017.

Turneringer Narvesen Tour

Alle regioner foruten Midt Norge har hatt en økning på juniorer sin deltagelse i konkurranser i 2016. Samlet sett har antall runder økt med 38%, en fantastisk vekst for de yngste spillerne i Norge. I Midt Norge har denne deltagelsen blitt redusert med 21,4%. Antall juniorspillere i Midt Norge er redusert med 24,6%. Klæbu har i 2016 igjen arrangert Narvesen Tour i regionen. Uheldigvis ble denne turneringen i siste liten flyttet fra August til September pga uheldige planlegginger i regionen. Vi fikk ett forfedelig vær å arrangere under, men likevel møtte flere opp enn i 2015. God hjelp ble gitt fra foreldre og klubben. 6 spillere fra Klæbu deltok under eget arrangement. 3 spillere fra Klæbu GK har deltatt i regionens Narvesen Tour utenfor Klæbu. Medlemmene har deltatt i turneringene arrangert av Stiklestad, Trondheim, Stjørdal, Byneset, Klæbu og Surnadal. Vetle Kvam Sæther vant kl G13-15 hos Stjørdal Golfklubb. Martin Schei Nilsen vant kl G13-15 hos Surnadal Golfklubb.

Titleist Tour

Klæbu har ikke hatt deltakere på Titleist Tour, hverken regionalt eller nasjonalt i 2016.

Økonomi

Klubben har dekket alle startkontigenter for juniorspillere fra Klæbu på Narvesen Tour i 2016. Jr komiteen har i tillegg klart å skaffe NOK 10.000,- i sponsorstøtte i 2016. Dette skal benyttes til spillerbekledning.

Årsmelding Klæbu GK Jr Planer 2017

At Klæbu GK får tilgang på ny Pro. At juniorer får tilgang på en større mengde treningstid med Pro. At Klubben igjen arrangerer Narvesen Tour. Å beholde nåværende spillergruppe, samt å få flere barn til å begynne med golf. Midt Norge i sin helhet må jobbe for samme utvikling som skjer i resten av Golf-Norge. At Klubben klarer å øke konkurransedeltagelsen til Juniorer, også med potensiale for å kvalifisere spillere til Titleist Tour. Men først og fremst skal det være moro for barn å komme til Klæbu for å trene og spille golf, de er tross alt en viktig del av den fremtidige rekrutteringen for golfklubben. For Jr avd i Klæbu GK Pål Sture Nilsen & Ståle Sæther

Sak 4

Godkjenning av Regnskap

Blir lagt fram på årsmøte

Sak 5  Medlemskontingenter 2017

Blir lagt fram på årsmøtet.

Sak 6 Budsjett 2017

Blir lagt fram på årsmøte

Sak. 7 Valg

Blir lagt fram på årsmøte

 

 Protokoll 2017