Sakspapirer årsmøte 2018

Klæbu Golfklubb

Saksliste – årsmøte 2018

Tid: Torsdag 01.02.2018, kl. 18.30

Sted:  Klubbhuset i Klæbu

Sak 1   Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2   Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll.

Sak 3   Godkjenning av årsberetninger

Sak 4   Godkjenning av regnskap for 2017

Sak 5   Medlemskontingenter 2018

Sak 6   Budsjett 2018

Sak 7   Valg

Klæbu 24.01.2018

Klæbu Golfklubb

Styret

Sak 3 Godkjenning av årsberetninger

Sak 3.1 Årsberetning Klæbu Golfklubb 2017                 

Innledning/Generelt

2017 har vært et rolig år for klubben på baneutviklingssiden. Det er heller ikke noen store planer i nær fremtid bortsett fra hull 6, som med tid og stunder vil bli ferdigstilt som planlagt.

Bane-selskapet har som vanlig vært aktiv, og vi har hatt flere ungdommer som har hatt ansvaret for klipping av gress etc.
Det meldes at banen har vært i særdeles god stand i år, bra jobbet.

Mange har lagt ned mange dugnadstimer på banen i år også, klubben takker dere alle sammen for innsatsen.

Styret har fulgt opp klubbens faste forpliktelser gjennom året,. Det har vært avholdt 2 styremøter, samt avklaringer på saker via mail korrespondanse

Årets klubbmestre og klassevinnere i klubbemesterskapet 2017

 

Klubbmester damer

Anne Behrens

Klubbmester Herrer

Ståle Sæther

Klasse junior herrer

Vetle Sæther

Klasse junior damer

Ingen deltakere

Klasse herrer

Ståle Sæther

Klasse damer

Nora Bye.

Klasse senior herrer

Robert Hagstrøm

Klasse senior damer

Anne Behrens

Klæbu Golfklubb takker vår nye Pro Lars Martin Berg for innsatsen i året som har gått, og håper vi kan videreutvikle det gode samarbeidet som er påbegynt i 2018 også.

Hans Christian Bolstad har representert Klæbu GK som vår dommer i Trøndelag.

Administrativt og Representasjon

Klubben legger ut all informasjon på hjemmesiden (www.klabugolf.no) og Facebook.

Når det gjelder medlemsutvikling vises det til regnskapet.

Klubben sendte 1 representanter til årets Golfforum, hovedsaklig for å bruke stemmeretten på årsmøtet.

klubbsekretærrollen har blitt utført av Trond Lindahl og Johnny Olsvik

 

 

Styrets Sammensetning:

Styrets sammensetning i 2017 har vært:

Leder:

Johnny Olsvik

Nestleder:

Trond Lindahl

Kasserer:

Marit Hallaren

Styremedlem:

Pål Sture Nilsen

Styremedlem:

Gisle Stølen

Styremedlem:

Anne Behrens

Regnskap/resultat

Vil bli fremlagt på årsmøtet.

Sak 3.2 Årsmelding fra Seniorgruppa 2017.

I 2017 har vi spilt 16 mandagsrunder på Klæbu. Det er 3 runder hver for å kåre henholdsvis vårens og høstens spiller, 1 runde til å kåre seniormestere i kvinne og herreklasse, 1 runde med 3 køller, og 8 runder for å kåre årets Eclectic mester. Til sammen har vi spilt 104 runder som 15 forskjellige golfere har bidratt til. Marit har bidratt mest med 14 runder. I gjennomsnitt blir antall deltakere da 6.5 per runde. På noen mandager med dårlig vær har det bare vært 4 deltakere.

Tilsammen har vi spilt 936 hull. Vi bruker i gjennomsnitt omtrent 50 slag per runde, så det blir til sammen 46800 slag. Det er ikke kjent hvor mange baller vi har slått bort.

Grovt estimert bruker hver av oss 9000 skritt på en runde. Det gir til sammen 936000 skritt gjennom sesongen, eller 312 km om vi antar at det er 3 skritt per meter. I gjennomsnitt blir dette 24 km per golfer. For Marit med 14 runder blir det 42 km. Det er helse og glede i hvert skritt.

I 2017 ble det etablert en ny arrangementskomite. Ansvarlig for catering har vært Marit. Vinlotteriet har vært tatt vare på av Leif. Arne har tatt seg av større arrangementer. Kjell Arne har hatt ansvar for konkurranse oppsett og resultatberegning. Ivar har vært konsulent. Det har fungert greit.

Nytt av året er at vi arrangerte 1 runde på Byneset Syd for oss Klæbugolfere. Det var mest for å få en sammenligning med en enkel 9 hulls bane.

Sesongen ble avsluttet med årsmøte og et julebord på Vegamot kafe.

Om konkurransene:

I seniorrundene har vi gjort det valgfritt å bruke rødt eller gult utslagsted. I praksis velger alle damene rødt, samt noen herrer i noen runder. Det er ingen damer som har valgt gult utslag i denne sesongen. Det er bare i seniormesterskapet at vi har både dame- og herreklasse. For øvrig er det en klasse for alle idet vi regner at forskjell i tildelte slag skal utjevne kjønnsforskjeller.

Det er nytt av året at vi ikke har egen klasse for spillere med Hcp over 36. Det er i overensstemmelse med planlagt internasjonal endring fra og med neste sesong.

Etter utvidelsen av banen med nye hull 1 og 2 samt kunstgress greener, ble banens par handicap økt med 4 slag fra 62 til 66 slag. Det har ikke vært tilstrekkelig for oss seniorer. I gjennomsnitt bruker vi nok ytterligere 2-3 slag på en 9 hulls runde. Noe av dette kan muligens forklares med alderstillegg, men den viktigste årsaken er nok at kunstgress greenene byr på nye uvante utfordringer for mange av oss.

Resultater:

Vårens spiller 2017:  Ivar Gundersen

Høstens spiller 2017: Ragnar Haug

Eclectic vinner 2017: Ivar Gundersen

Seniormester 2017: 

Damer: Kirsten Westrheim

Herrer: Ragnar Haug

Sak 3.3 Årsmelding 2017 Turneringskomiteen

Turneringskomiteen i Klæbu GK har ansvaret for alle turneringer som avholdes på Klæbu GK og i 2017 hatt 9 medlemmer. Planleggingsmøte ble avholdt i mars med oppsett av terminliste og valg av turneringskategorier. Deretter ble oppgaver og turneringer ble fordelt på medlemmene. Det har vært avholdt turneringer fra tidlig mai til oktober måned. I tillegg til turneringskomiteens turneringer har det vært holdt noen enkelt turneringer arrangert av klubbledelsen og juniorgruppa; kvalifisering til NM golf, samt den årlige junior turneringen (Narvesen Tour). Det har også vært avholdt egen dameturnering i kretsen med spill på Klæbu den 12 september. Enkelte av turneringskomiteens medlemmer har også deltatt i arrangementet av disse. De fleste turneringene er åpne også for gjestespillere.

Åpningsturneringen var lørdag 21 mai og var Unisport Open, dvs sponset av vår kunstgressleverandør Unisport. Snorturneringen måtte i år dessverre utgå pga for liten påmelding. Midnattsgolfen ble denne gangen holdt i flott sommervær og varte til de veldig små timer. Det har vært en trend siste år med noe mindre deltakelse i turneringene. Dette håper vi å snu og at medlemmene ser hvor artig det er å være med uansett nivå!

Etter en liten feriepause fulgte 3 køllers turnering og deretter Klubbmesterskapet lørdag 26 og søndag 27 August. Som tidligere år gikk klubbmesterskapet over 2 dager for alle klasser. Det stilte deltakere i alle klasser unntatt junior dame. Årets klubbmestere ble Anne Behrens og Ståle Sæther.

På høsten ble det også holdt 3 køllers turnering i august og flaggturnering i oktober.

Nye banerekorder ble satt for både herrer og damer i 2017. For damer ble rekorden satt under Junior Tour 28 mai av Hedvig Schjetne, Trondheim Golfklubb på 70 (+4) slag og for herrer av Martin Ulseth, Klæbu GK under Unisport Open 21 mai med 64 slag (-2).

Nytt av året var et forsøk med Klubb Matchplay turnering gjennom sesongen. Denne startet på forsommeren med gruppespill a 4 spillere med totalt 16 deltakere. Deretter gikk de 2 beste i hver gruppe til kvartfinale, semifinale og finale. Denne delen av turneringen gikk etter sommeren. Det meste fungerte godt, men det var også en del læring i forhold til rapportering av resultater og håndtering av like poengscorer.

Turneringskomiteen har i 2017 hatt følgende medlemmer: Gisle Stølen, Victor Behrens, Trond Lyse, Lillian Skrødal, Stein Ivar Elstad, Finn Harald Bye, Wilhelm Kristiansen, Iver Solum og Hans Christian Bolstad. Disse har stått for arrangement, matservering, oppsett på Golfbox, resultatservice, regnskap, premier og premieutdeling samt opprydding. I 2017 har det også vært tatt i bruk VIPPS for betaling av turneringskontingent som har lettet problemet med deltakere uten kontanter. Turneringskomiteen har normalt hatt en sunn økonomi ift premier og deltakeravgifter/sponsorer og har også i år bidratt til klubbens økonomi med overskudd.

Jeg takker alle medlemmer av turneringskomiteen for innsatsen og alle medlemmer som har stilt opp. Og oppfordrer andre til å være med på moroa!

For Turneringskomiteen Klæbu GK

01.01.2018

Hans Chr Bolstad, leder

Sak 3.4 Årsmelding 2017 junioravdelingen

Blir lagt fram på årsmøte

Sak 4 Godkjenning av Regnskap

Blir lagt fram på årsmøtet.

Sak 5  Medlemskontingenter 2018

Blir lagt fram på årsmøtet.

Sak 6 Budsjett 2018

Blir lagt fram på årsmøte

Sak. 7 Valg

Styret:

Johnny Olsvik , Styreleder valgperiode 2017 - 2018

Gisle Stølen valgperiode 2017 - 2018

Pål Sture Nilsen 2017 - 2018

Trond Lindahl 2017 – 2018

Marianne Lyse 2018-2019

Wilhelm Kristiansen 2018-2019

Valgkomiteen foreslår at styret for øvrig konstituerer seg selv.

Valgkomite :

Knut Ulseth Valgperiode 2017 – 2018

Finn Harald Bye Valgperiode 2017 – 2018

Revisorer :

Roger Pettersen valgperiode 2017 – 2018

Ivar Gundersen 2017 – 2018

Hpc utvalg:

Finn Harald Bye valgperiode 2017 – 2018

Johnny Olsvik 2018-2019

Juniorutvalget:

Ståle Sæther 2018-2019

Roger Øien 2018-2019

Turneringsutvalg

Trond Lyse 2018-2019

Bjørn Jensen 2018-2019

Finn Harald Bye , 2018-2019

Stein Ivar Elstad 2018-2019

Jon Martin Ingebrigtsen 2018-2019

   
       
       

 xqx