Styret Klæbu Golfklubb 2020

Johnny Olsvik, Styreleder

Trond Lindahl. Nestleder

Gisle Stølen

Pål Sture Nilsen

Jon Martin Ingebrigtsen

Ole Petter Antonsen

Valgkomite

Knut Ulseth 

Finn Harald Bye 

 

Revisorer

Roger Pettersen 

Ivar Gundersen 

 

HCP utvalg

Finn Harald Bye 

Johnny Olsvik, 

 

Juniorutvalget

Ståle Sæther 

Trond Lindahl

 

Turneringsutvalget

Trond Lyse 

Bjørn Jensen 

Finn Harald Bye, 

Stein Ivar Elstad 

Jon Martin Ingebrigtsen 

Gisle Stølen 

Hans Chr. Bolstad 

Wilhelm Kristiansen 

Iver Solum 

 

Banekomite

Knut Ulseth Leder

Iver Solum 

Finn Harald Bye