top of page

Historie

Prosjekteringen av Klæbu Golfsenter startet vinter/våren 2000 med en prosjekteringsplan foretatt av folk med utspring fra Trondheim Golfklubb. Med grunnlag i at markedet er åpent for et alternativ til Byneset og Stjørdal, prosjekterte de en 9-hulls bane på Ulsetsanden i Klæbu. Det ble deretter bedt om en forhåndsuttalelse fra Klæbu Kommune på hvordan de ville se på en sak som dette.

Etter et positivt svar på forhåndsuttalelsen ble Knut og Bente Ulseth bedt om å komme med en konkret søknad på prosjektet. Det ble da levert en søknad som omhandlet:

- Drivingrange (treningsfelt) med oppstart høsten 2001 forbruk av areal ca 10-dekar.
- 9-hulls bane med oppstart 2003 forbruk av hele arealet på Ulsetsanden (ca 250 dekar).


De fikk følgende positive svar tilbake fra kommunen i april 2001:
Ja til midlertidig omdisponering av inntil 10 dekar til Drivingrange som en interesseutprøving av golf på eiendommen.

Den siste nødvendige godkjennelsen fra fylkeslandbrusstyret kom i oktober 2001.

I 2014 ble det igang satt store endringer av banen. Flere hull ble fjernet, og vi ble litt spesiell i regionen ved at vi valgte å kjøpe inn kunstgress greener. Klubbens dugnadsånd fikk i dette året virkelig prøvd seg, og over 5000 dugnadstimer ble lagt ned. Klubben medlemmer stilte også opp 3 dager i Trondheim, hvor vi tok opp alle fortaushellene i Thomas Angells Gate. Hellene ble brukt på alle banens teesteder.

I 2017 ble våre 2 treningsgreener ferdigstilt. Det ble inngått et prøvesamarbeid med Nidaros Diskgolfklubb høsten 2019. Det er satt ut 9 diskgolfkurver på banen.

I 2021 ble det ferdigstilt et helt nytt par-5 hull som er hull 6. I tillegg ble også hull 5 utvidet fra par 3 til par 4.

614f4d_7d46bc6a5373415eb3c8e3615f815b27_mv2_d_3264_2448_s_4_2.webp
614f4d_0a3fff4853ad4348811b97509e3180fd_mv2_d_4032_3024_s_4_2.webp
Historie: About
bottom of page