Klubben

Historikk

Historikkklubben2

Prosjekteringen av Klæbu Golfsenter startet vinter/våren 2000 med en prosjekteringsplan foretatt av folk med utspring fra Trondheim Golfklubb. Med grunnlag i at markedet er åpent for et alternativ til Byneset og Stjørdal, prosjekterte de en 9-hulls bane på Ulsetsanden i Klæbu.

Det ble deretter bedt om en forhåndsuttalelse fra Klæbu Kommune på hvordan de ville se på en sak som dette.
Etter et positivt svar på forhåndsuttalelsen ble Knut og Bente Ulseth bedt om å komme med en konkret søknad på prosjektet.

Det ble da levert en søknad som omhandlet:

Drivingrange (treningsfelt) med oppstart høsten 2001 forbruk av areal ca 10-dekar.
9-hulls bane med oppstart 2003 forbruk av hele arealet på Ulsetsanden (ca 250 dekar).

De fikk følgende positive svar tilbake fra kommunen i april 2001:
Ja til midlertidig omdisponering av inntil 10 dekar til Drivingrange som en interesseutprøving av golf på eiendommen.

Den siste nødvendige godkjennelsen fra fylkeslandbrusstyret kom i oktober 2001.