Kontaktinformasjon Senior

Kontaktperson for seniorgruppen i Klæbu Golfklubb er :

Ivar Gundersen, tlf 90604641. / 72832694.