Terminliste

Terminliste

Det vil være både åpne og lukkede turneringere i regi av turneringskomiteen  Årets planlagte turneringer finner du i Golfbox:

--> Link til årets turneringer på Klæbu GK .

Ved å gå inn på denne listen kan du melde deg på og av turneringer.

Seniorgruppen arrangerer også turneringer for sine medlemmer gjennom hele sesongen. Se under Klubben : Seniorgruppen